Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA NEDELIŠĆE

Datum objave: 1. svibnja 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/21-01/000030
URBROJ: 2109/1-09-1/01-21-0011
Čakovec, 29.04.2021.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA NEDELIŠĆE, HR-40305 Nedelišće, Maršala Tita 1
- dostavlja se
I. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine - rekonstrukcija raskrižja državne ceste DC3 (Čakovečke ulice) s Ulicom Matije Gupca u Nedelišću
na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 5421 k.o. Nedelišće koja će se formirati od dijela k.č.br. 443/1, 443/2, 443/3 k.o. Nedelišće i novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 5422 k.o. Nedelišće koja će se formirati od dijela k.č.br. 52/1 i 139 k.o. Nedelišće (Nedelišće, raskrižje Čakovečke ulice i Ulice Matije Gupca, Općina Nedelišće u Međimurskoj županiji).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.05.2021. godine od 09:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.
III. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
V. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.
POMOĆNICA PROČELNIKA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
DOSTAVITI:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– elektronička oglasna ploča
 ovjereni ispis elektroničke isprave putem oglasne ploče ovog nadležnog tijela
 ispis elektroničke isprave u spis predmeta
NA ZNANJE:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– OPĆINA NEDELIŠĆE
HR-40305 Nedelišće, Maršala Tita 1
– LABOS d.o.o. - opunomoćenik
HR-42000 Varaždin, Pavlinska 5
Napomena:
Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: slava.horvat@medjimurska-zupanija.hr

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content