Obavještavaju se birači s prebivalištem na području Grada Čakovca te općina Gornji Mihaljevec, Selnica, Sveta Marija i Sveti Juraj na Bregu o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora odnosno gradskih kotara.

Objava biračima VMO i GK Grada Čakovca

Objava biračima VMO OPĆINE GORNJI MIHALJEVEC

Objava biračima VMO OPćine Selnica

Objava biračima VMO Općine Sveta Marija

Objava biračima VMO Općine Sveti Juraj na Bregu 

Rješenje o zaključivanju popisa birača – Grad Čakovec

Rješenje o zaključivanju popisa birača – Općina Gornji Mihaljevec

Rješenje o zaključivanju popisa birača – Općina Selnica

Rješenje o zaključivanju popisa birača – Općina Sveta Marija

Rješenje o zaključivanju popisa birača – Općina Sveti Juraj na Bregu