Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta KATARINA JURAČIĆ

Datum objave: 14. travnja 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/20-05/000072
URBROJ: 2109/1-09-1/03-21-0003
Čakovec, 14.04.2021.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KATARINA JURAČIĆ, HR-40321 Mala Subotica, DRAVSKA 2
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za
- postojeću stambenu građevinu
izgrađenu na novoformiranoj građevnoj čestici kat.čest.br. 557/2 k.o. Mala Subotica koja se formira od dijela kat.čest.br. 557 k.o. Mala Subotici u Maloj Subotici, Dravska 2
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.04.2021 u 09:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, R. Boškovića 2, soba 12, tel: 040/374-101.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Irena Novak Vabec, ing.geot.
DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča upravnog tijela
2. Mrežna stranica
3. U spis, ovdje

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content