Odbor za izbor i imenovanja

KLASA: 021-05/21-05/1
URBROJ: 2109/1-02-21-01
Čakovec, 26. ožujka 2021.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21)

s a z i v a m
17. (elektroničku) sjednicu Odbora za izbor i imenovanja
koja će biti održana putem e-maila
30. ožujka 2021. godine (utorak) s početkom glasanja od 8,00 sati i završetkom do 12,00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA RJEŠENJA O IMENOVANJU RAVNATELJICE MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC
2. A) UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA RJEŠENJA O IMENOVANJU SUDACA POROTNIKA OPĆINSKOG SUDA U ČAKOVCU
B) UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA RJEŠENJA O IMENOVANJU SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA U ČAKOVCU
3. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI

Članovima Odbora uz poziv se dostavlja i obrazac za glasanje koji je potrebno popuniti i poslati na email: skupstina@medjimurska-zupanija.hr. Sve dodatne informacije možete dobiti u Upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA
Odbora za izbor i imenovanja

Bernarda Topolko, univ.spec.oec.,v.r.