Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ODLUKA o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja - sportske udruge Međimurske županije

Datum objave: 26. ožujka 2021.

Temeljem članka 28. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15) i članka 25. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19 i 3/20), Upravni odjel za civilno društvo, ljudska prava i sport Međimurske županije donio je

O D L U K U
o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja

Članak 1.
Na temelju provedenog Javnog natječaja za sufinanciranje programa/projekata sportskih udruga Međimurske županije u 2021. godini, KLASA: 402-08/21-02/7, URBROJ: 2109/1-01-21-1 od 27. siječnja 2021. godine, utvrđuje se da formalne uvjete Natječaja ispunjavaju prijave sljedećih udruga:
1. NOGOMETNI KLUB „SLOBODA“ MIHOVLJAN
2. STRELJAČKO DRUŠTVO „MIHOVIL“ ČAKOVEC
3. SHOTOKAN KARATE KLUB ČAKOVEC
4. GIMNASTIČKI KLUB MARIJAN ZADRAVEC – MACAN
5. ODBOJKAŠKI KLUB ELTING NEDELIŠĆE
6. ODBOJKAŠKI KLUB MEĐIMURJE CENTROMETAL
7. ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „TVORNICA STOČNE HRANE“ ČAKOVEC
8. NOGOMETNA ŠKOLA OPĆINE MALA SUBOTICA
9. UDRUGA ZA SPORT I REKREACIJU EXTREMA
10. POWERLIFTING KLUB POZOJ ČAKOVEC
11. MEĐIMURSKI SAVEZ SPORTSKE REKREACIJE „SPORT ZA SVE“
12. SPORTSKA UDRUGA SLIJEPIH „ZRINSKI“ ČAKOVEC
13. ŽENSKI KOŠARKAŠKI KLUB „RADOST“ ČAKOVEC
14. KUGLAČKI KLUB „ŽELJEZNIČAR“ ČAKOVEC
15. ŽENSKI RUKOMETNI KLUB „PRELOG“ PRELOG
16. NOGOMETNI KLUB „POLET“ SVETI MARTIN NA MURI
17. DRUŠTVO ŠPORTSKE REKREACIJE „SPORTSKA SUBOTA“
18. MEĐIMURSKI NOGOMETNI SAVEZ
19. ŠAHOVSKI KLUB „SLOBODA“ MIHOVLJAN
20. NOGOMETNI KLUB „GRANIČAR“ KOTORIBA
21. KOŠARKAŠKI KLUB „DONJI KRALJEVEC“ DONJI KRALJEVEC
22. ŽENSKI RUKOMETNI KLUB „ZRINSKI“ ČAKOVEC
23. GRADSKI PLIVAČKI KLUB „MEĐIMURJE“ ČAKOVEC
24. TENISKI KLUB DUBRAVČAN DONJA DUBRAVA
25. DRUŠTVO SPORTSKE REKREACIJE „ČAKI“ ČAKOVEC
26. SPORTSKO RIBOLOVNI KLUB „KLEN“ SVETA MARIJA
27. NOGOMETNI KLUB „DINAMO“ PALOVEC
28. BICIKLISTIČKI KLUB „MURA AVANTURA“
29. NOGOMETNI KLUB PODTUREN PODTUREN
30. BICIKLISTIČKI KLUB PRELOG
31. KARATE KLUB GLOBUS ČAKOVEC
32. KOŠARKAŠKI KLUB „ČAKOVEC“ ČAKOVEC
33. TENISKI KLUB FRANJO PUNČEC
34. KOŠARKAŠKI SAVEZ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
35. STRELJAČKI KLUB „6. TRAVNJA“ GORNJI MIHALJEVEC
36. ŽENSKI ODBOJKAŠKI KLUB „KAŠTEL“ PRIBISLAVEC
37. NOGOMETNI KLUB „VIDOVČAN“ DONJI VIDOVEC
38. NOGOMETNI KLUB „SLOGA“ ČAKOVEC
39. NOGOMETNA ŠKOLA „SLOGA“ ČAKOVEC
40. SPELEOLOŠKA UDRUGA „MEĐIMURJE“ ČAKOVEC
41. ŠAHOVSKI KLUB ČAKOVEC
42. ŠAHOVSKI KLUB „STRIDON“ ŠTRIGOVA
43. KARATE KLUB MALA SUBOTICA
44. MUŠKI RUKOMETNI KLUB „ČAKOVEC“
45. NOGOMETNI KLUB NOGOMETNA ŠKOLA „MEĐIMURJE – ČAKOVEC“
46. STOLNOTENISKI KLUB MEĐIMURSKI STOLNOTENISKI CENTAR ČAKOVEC
47. KOŠARKAŠKI KLUB „MLADOST“ IVANOVEC
48. ATLETSKI KLUB „MEĐIMURJE“ ČAKOVEC
49. NOGOMETNI KLUB „MEĐIMUREC“ DUNJKOVEC – PRETETINEC
50. NOGOMETNI KLUB NEDELIŠĆE
51. NOGOMETNI KLUB „MEĐIMURJE“ ČAKOVEC
52. VATROGASNA SPORTSKA UDRUGA MERHATOVEC
53. ŠAHOVSKI KLUB „SVETA MARIJA I DONJI MIHALJEVEC“
54. RUKOMETNI KLUB „PRELOG“
55. TRKAČKI KLUB RUDAR MURSKO SREDIŠĆE
Članak 2.
Utvrđuje se da su na Natječaj pristigle i prijave sljedećih udruga koje, sukladno točki 2.
Natječaja, nisu prihvatljivi prijavitelji:
1. VATROGASNA SPORTSKA UDRUGA ŽIŠKOVEC – udruga ne ispunjava formalne uvjete natječaja – 2.2. Neprihvatljivi prijavitelji, točka 9.;
Članak 3.
Utvrđuje se da su na Natječaj pristigle i prijave sljedećih udruga, koje su sukladno točki 5.1.
Natječaja, nepotpune:
1. SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „DRAVA“ DONJI MIHALJEVEC
Članak 4.
Prijave navedene u članku 1. ove Odluke upućuju se na stručno ocjenjivanje, sukladno
članku 28. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Međimursku županiju. Prijave navedene u člancima 2. i 3. isključuju se iz postupka ocjenjivanja.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Međimurske županije (https://medjimurska-zupanija.hr/) i dostavlja se svim udrugama koje su podnijele prijavu na Natječaj.
Članak 6.
Udruge koje nisu zadovoljile propisane uvjete Natječaja, nakon dostave ove Odluke, mogu podnijeti prigovor Povjerenstvu za prigovore. Prigovori se podnose u roku od 8 radnih dana od primitka obavijesti. Konačnu odluku o prigovoru donosi Povjerenstvo za prigovore.
KLASA: 402-08/21-02/7
URBROJ: 2109/1-13-21-8
Čakovec, 26. ožujka 2021. godine
PROČELNICA
Maja Odrčić Mikulić, prof

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content