Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta - STJEPAN ANTOLOVIĆ

Datum objave: 25. ožujka 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/21-05/000002
URBROJ: 2109/1-09-1/03-21-0003
Čakovec, 25.03.2021.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
STJEPAN ANTOLOVIĆ, HR-40315 Vratišinec, MAROF 28
- dostavlja se
I. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za
– uporabu građevine poslovne namjene
na novoformiranoj građevnoj čestici kat.čest.br. 1770/2 k.o. Vratišinec koja se formira od kat.čest.br. 1770/2 i dijela kat.čest.br. 1772 k.o. Vratišinec u Vratišincu, Marof 26.
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.04.2021 u 09:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, R. Boškovića 2, soba 12, tel: 040/374-101.
III. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
V. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, rješenje o utvrđivanju građevne čestice dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.
STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Irena Novak Vabec, ing.geot.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content