Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ODLUKA o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja za su/financiranje programa i projekata udruga Međimurske županije

Datum objave: 23. ožujka 2021.

Temeljem članka 28. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.) i članka 25. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19 i 3/20), Upravni odjel za civilno društvo, ljudska prava i sport Međimurske županije donosi

O D L U K U
o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja

Članak 1.
Na temelju provedenog Javnog natječaja za su/financiranje programa i projekata udruga Međimurske županije u području zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2021. godini, KLASA: 402-08/21-02/6, URBROJ: 2109/1-01-21-2 od 27. siječnja 2021. godine, utvrđuje se da formalne uvjete Natječaja ispunjavaju prijave sljedećih udruga:
1. UDRUGA MLADA PERA – UDRUGA ZA PROMICANJE DJEČJEG LITERARNOG STVARALAŠTVA I BLOGIRANJA
2. UDRUGA DJECE OBOLJELIH OD DIJABETESA I NJIHOVIH RODITELJA ČAKOVEC MEĐIMURSKI SLATKIŠI
3. UDRUGA UMIROVLJENIKA UNUTARNJIH POSLOVA ČAKOVEC
4. UDRUGA AD ASTRA
5. ČAKOVEČKI PLIVAČKI KLUB
6. UDRUGA ZA SINDROM DOWN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
7. UDRUGA UMIROVLJENIKA PRELOG
8. SAVEZ UDRUGA UMIROVLJENIKA I STARIJIH OSOBA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
9. UDRUGA DIJALIZIRANIH I TRANSPLANTIRANIH BUBREŽNIH BOLESNIKA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE - ČAKOVEC
10. PROSPIRIT
11. UDRUGA VETERANA INŽENJERIJSKE BOJNE DOMOVINSKOG RATA – ČAKOVEC
12. UDRUGA UMIROVLJENIKA IVANOVEC
13. UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA PODRUŽNICA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
14. UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
15. HRVATSKI BRANITELJI IZ DOMOVINSKOG RATA LIJEČENI OD PTSP-a
16. AUTO KLUB BLACKLISTED ČAKOVEC
17. GLJIVARSKO DRUŠTVO „SMRČAK“ ČAKOVEC
18. UDRUGA ŽENA PRETETINEC
19. UDRUGA UDOMITELJA DJECE MEĐIMURJA
20. MATICA UMIROVLJENIKA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
21. REGIONALNI KLUB IPA MEĐIMURJE – ČAKOVEC
22. UDRUGA ŽENA „BREST“ PODBREST
23. KLUB LIJEČENIH ALKOHOLIČARA DR. MATO GOLUBIĆ ČAKOVEC
24. SAVEZ UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
25. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE - ČAKOVEC
26. UDRUGA INVALIDA RADA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
27. UDRUGA SLIJEPIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
28. LABORATORIJ INOVATIVNIH IDEJA
29. UDRUGA ZA BOLJITAK ROMA MEĐIMURJA
30. MEĐIMURSKI INFORMATIČKI KLUB
31. NARTEOS - UDRUGA ZA PROMICANJE UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA
32. UDRUGA OBOLJELIH OD CELIJAKIJE SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
33. DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
34. ZAJEDNICA UDRUGA I ČLANOVA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA HVIDR-a MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
35. UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
36. BIOVRT – U SKLADU S PRIRODOM
37. UDRUGA OVRŠNI
38. UDRUGA ZA AUTIZAM „POGLED“
39. UDRUGA „POMOĆ NEIZLJEČIVIMA“
Članak 2.
Utvrđuje se da su na Natječaj pristigle i prijave sljedećih udruga koje, sukladno točki 2. Natječaja, nisu prihvatljivi prijavitelji:
1. STRELJAČKO DRUŠTVO „MIHOVIL“ ČAKOVEC – udruga ne ispunjava formalne uvjete natječaja - 2.1. Prihvatljivi prijavitelji, točka 3.;
2. UDRUGA ROMA „ZA BOLJE SUTRA“ KOTORIBA – prijava nije pravovaljana sukladno točci 4.1., udruga ne ispunjava formalne uvjete natječaja - 2.1. Prihvatljivi prijavitelji, točka 3.;
3. UDRUGA LUNA GORNJI MIHALJEVEC – udruga ne ispunjava formalne uvjete natječaja - 2.1. Prihvatljivi prijavitelji, točka 3.;
4. EKOLOŠKA UDRUGA „PLATANA“ NEDELIŠĆE – udruga ne ispunjava formalne uvjete natječaja - 2.1. Prihvatljivi prijavitelji, točka 1.;
5. UDRUGA „MIRNO MORE HRVATSKA“ ČAKOVEC – udruga ne ispunjava formalne uvjete natječaja - 2.1. Prihvatljivi prijavitelji, točka 1.;
6. UDRUGA ZA PROMICANJE KVALITETE ŽIVOTA „IZVOR“ IVANOVEC – udruga ne ispunjava formalne uvjete natječaja - 2.1. Prihvatljivi prijavitelji, točka 3.;
7. UDRUGA UMIROVLJENIKA GORNJI HRAŠĆAN – udruga ne ispunjava formalne uvjete natječaja - 2.1. Prihvatljivi prijavitelji, točka 1.;
8. ART REACTOR HRVATSKO UDRUŽENJE UMJETNIKA I DIZAJNERA – udruga ne ispunjava formalne uvjete natječaja - 2.1. Prihvatljivi prijavitelji, točka 3.;
9. UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA „MEĐIMURSKI POTROŠAČ“ – udruga ne ispunjava formalne uvjete natječaja - 2.1. Prihvatljivi prijavitelji, točka 1.;
10. SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „SOM“ KOTORIBA – udruga ne ispunjava formalne uvjete natječaja - 2.1. Prihvatljivi prijavitelji, točka 3.;
11. UDRUGA ROMA HRABRE ŽENE – udruga ne ispunjava formalne uvjete natječaja - 2.1. Prihvatljivi prijavitelji, točka 2.;
12. ZAŠTITARSKO –EKOLOŠKA ORGANIZACIJA NOBILIS – udruga ne ispunjava formalne uvjete natječaja - 2.1. Prihvatljivi prijavitelji, točka 1.;
13. UDRUGA MAŽORETKINJA NEDELIŠĆA – udruga ne ispunjava formalne uvjete natječaja - 2.1. Prihvatljivi prijavitelji, točka 3.
Članak 3.
Prijave navedene u članku 1. ove Odluke upućuju se na stručno ocjenjivanje, sukladno članku 28. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Međimursku županiju.
Prijave navedene u članku 2. isključuju se iz postupka ocjenjivanja.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Međimurske županije (https://medjimurska-zupanija.hr/) i dostavlja se svim udrugama koje su podnijele prijavu na Natječaj.
Članak 5.
Udruge koje nisu zadovoljile propisane uvjete Natječaja, nakon dostave ove Odluke, mogu podnijeti prigovor Povjerenstvu za prigovore. Prigovori se podnose u roku od 8 radnih dana od primitka obavijesti. Konačnu odluku o prigovoru donosi Povjerenstvo za prigovore.
KLASA: 402-08/21-02/6
URBROJ: 2109/1-13-21-9
Čakovec, 23. ožujka 2021. godine
PROČELNICA
Maja Odrčić Mikulić, prof.
Odluka o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content