Odbor za dodjelu javnih priznanja

KLASA: 061-01/21-03/12
URBROJ: 2109/1-02-21-01
Čakovec, 12. ožujka 2021.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst i 2/20, 3/21)

s a z i v a m

9. sjednicu Odbora za dodjelu javnih priznanja Skupštine Međimurske županije
za 22. ožujka 2021. godine (ponedjeljak) u 9:00 sati

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Razmatranje prijedloga za dodjelu nagrade „Zrinski“ Međimurske županije za 2020. godinu te utvrđivanje Prijedloga odluka.

2. Razmatranje prijedloga za dodjelu nagrade „Počasni građanin Međimurske županije“ te utvrđivanje Prijedloga odluke.

3. Informacije, pitanje i prijedlozi.

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove, na telefon broj 374 – 254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA
Matija Posavec, mag.ing.