Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Lista prvenstva za stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima dodjelom građevinskog materijala za 2021. godinu

Datum objave: 10. ožujka 2021.

KLASA: 370-01/21-01/1
URBROJ: 2109/1-07-5/02-21-1
Čakovec, 9. ožujka 2021.
Temeljem članka 16. stavka 2. i 3. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj 106/18, 98/19) Međimurska županija Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, Odsjek za obrt i poduzetništvo d o n o s i

LISTU PRVENSTVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE NA POTPOMOGNUTIM PODRUČJIMA DODJELOM GRAĐEVINSKOG MATERIJALA
ZA 2021. GODINU

 

Redni broj na listi prvenstva Prezime i ime podnositelja zahtjeva  
Adresa
 
Općina
Broj članova obitelji Broj bodova
1. Mesarek Milica Novakovec, Selska 89 Podturen 4 245
2. Šafarić Juraj Novakovec, Selska 10 Podturen 2 245
 
3. Mrazović Dragutin Sivica, Duga ulica 15 Podturen 4 238
 
4. Mikulić Josip Dekanovec, Marka Kovača 8 Dekanovec 1 221
5. Šoštarić Dragutin Podturen, II Zaloka 50 Podturen 2 217
6. Vidović Ivica Podturen
Vladimira Nazora 3
Podturen 4 215
7. Požgaj Ana Podturen, II Zaloka 42 Podturen 2 212
8. Jambrošić Antun Podturen, Mije Hasnaša 28 Podturen 1 210
9. Marodi Ljubica Podturen, Mala Kaniža 13 Podturen 1 210
10. Hranilović Milka Podturen, Čakovečka ulica 61 Podturen 2 207
11. Andrašec Martin Dekanovec, Prvomajska 35 Dekanovec 2 205
 
12. Luthar Irena Miklavec, Miklavec 68 Podturen 2 195
13. Jalšovec Dejan Domašinec, Matije Gupca 22 Dekanovec 4 187
14. Jambrošić Ivan Novakovec, Selska 1 Podturen 3 187
15. Horvat Slava Dekanovec, Murska ulica 8 Dekanovec 5 182
16. Biškup Slavko Novakovec, Budim 33 Podturen 4 167
17. Kocijan Nada Dekanovec, Murska ulica 34 Podturen 5 130

Sukladno članku 16. stavak 5. Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, broj 106/2018, 98/19) na objavljenu listu prvenstva podnositelji imaju pravo podnošenja prigovora u roku od 8 (osam) dana od dana objave liste na web stranici Međimurske županije
 
www.medjimurska-zupanija.hr
i oglasnoj ploči Međimurske županije
Primjedba se podnosi pisanim putem čelniku Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, Čakovec, Ruđera Boškovića 2.
Izvršna lista prvenstva biti će objavljena do 31. ožujka 2021. godine na web stranici ovog Odjela i oglasnoj ploči Međimurske županije

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content