Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA DONJI KRALJEVEC

Datum objave: 15. veljače 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Prelog
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000049
URBROJ: 2109/1-09/4-21-0016
Prelog, 15.02.2021.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA DONJI KRALJEVEC, HR-40320 Donji Kraljevec, Kolodvorska 52D
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine - produžetak kanalizacijske mreže u naselju Hodošan,
na katastarskim česticama k.č.br. 4524, 1828/15, 1828/19, 1828/2 k.o. Hodošan (Hodošan).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.02.2021. u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Ispostava Prelog, Glavna 35, Prelog, drugi kat (tel. 040 347 062).
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
POMOĆNICA PROČELNIKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Lidija Bubanić, dipl.ing.arh.
DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča upravnog tijela
2. Mrežna stranica
3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
4. U spis, ovdje

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content