POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA
ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA MEĐUNARODNE PROJEKTE

KLASA: 112-02/21-03/2
URBROJ: 2109/1-142-21-13
Čakovec, 8. veljače 2021.

P O Z I V
ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA MEĐUNARODNE PROJEKTE U UPRAVNOM ODJELU ZA CIVILNO DRUŠTVO, LJUDSKA PRAVA I SPORT

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja poziva na testiranje kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, za radno mjesto viši stručni suradnik za međunarodne projekte, a koji je bio objavljen u Narodnim novinama, broj 7 od 27. siječnja 2021. godine te na web stranici Međimurske županije.

Testiranje za predmetno radno mjesto održat će se 18. veljače 2021. godine, u Velikoj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, s početkom u 9,00 sati.
Intervju s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz pisanog dijela testiranja, obavit će se isti dan.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja. Zbog zaštite osobnih podataka, kandidati će osobno biti obaviješteni putem e-mail adrese koju su naznačili u svojim prijavama na javni natječaj.

Kandidati koji nisu pozvani na testiranje, nisu udovoljili formalnim uvjetima iz javnog natječaja i o tome će biti pisanim putem obaviješteni.

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA