Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

POZIV za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2021.

Datum objave: 21. siječnja 2021.

Međimurske županije za 2021. godinu Temeljem članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93 i 38/09) i Kriterija za uvrštavanje programa i projekata u program javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2021. godinu, Međimurska županija raspisuje

POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA
U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2021.

I.
Javne potrebe u kulturi Međimurske županije kulturne su djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Međimursku županiju koje Skupština Međimurske županije programom utvrdi kao javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom kao što su:
1. programi ustanova u kulturi
2. djelatnosti strukovnih i amaterskih udruga u kulturi, trgovačkih društava i drugih organizacija u kulturi
3. programi zaštite, očuvanja, obnove, revitalizacije i programi razvitka i unapređivanja ukupne djelatnosti zaštite i očuvanja kulturnih dobara i kulturnog nasljeđa
4. izdavanje knjiga, organiziranje akcija i manifestacija u književno-nakladničkoj i knjižničarskoj djelatnosti
5. programi vizualne i audiovizualne umjetnosti (održavanje izložbi, izdavanje likovnih monografija, akcije i manifestacije u likovnoj djelatnosti)
6. programi u području kazališne, glazbeno-scenske, glazbene i plesne djelatnosti te kulturno-umjetničkog amaterizma
7. programi kulturne suradnje s organizacijama i institucijama te sudjelovanje na regionalnim, državnim i međunarodnim manifestacijama i u projektima.
II.
Na osnovi ovog poziva svoje programe mogu predlagati samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi kojima Međimurska županija nije osnivač, građani i udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture te jedinice lokalne samouprave s područja Međimurske županije.
III.
Prijedlozi se za svaki program podnose na posebnoj prijavnici uz koju se prilaže financijski plan sa specificiranim troškovnikom. Pravne osobe koje sudjeluju u natječaju moraju dostaviti i izvod ili ispis iz odgovarajućeg javnog registra, iz kojeg je vidljiva ovlast za zastupanje i broj poslovnog računa, a fizičke osobe presliku osobne iskaznice. Prijavnice se nalaze na internetskim stranicama Međimurske županije, na adresi www.medjimurska-zupanija.hr.
IV.
Programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara moraju sadržavati odgovarajuće mišljenje konzervatorskog odjela, a programi zaštite nepokretnih kulturnih dobara i izvadak iz zemljišnih knjiga te projekte i troškovnike radova koje su izradile ovlaštene stručne osobe.
Uz prijavnice za potporu realizaciji izdavačkih projekata dostavljaju se po dvije stručne recenzije.
Programi koji budu uvršteni u Program javnih potreba u kulturi Međimurske županije sufinancirat će se iz proračuna Međimurske županije za 2021. godinu.
V.
Pri vrednovanju podnesenih prijedloga primjenjivat će se Kriteriji za uvrštavanje programa i projekata u program javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2021., koji se nalaze na internetskim stranicama Međimurske županije, na adresi www.medjimurska-zupanija.hr.
VI.
Prijedlozi se, sa svom potrebnom dokumentacijom, šalju na adresu:
Međimurska županija
Upravni odjel za obrazovanje i kulturu
Ruđera Boškovića 2
40000 Čakovec.
Razmatrat će se zahtjevi pristigli do 31. ožujka 2021. godine do 12,00 sati (bez obzira na način dostave).
ŽUPAN
Matija Posavec, mag. ing.
KLASA: 612-01/21-02/1
URBROJ: 2109/1-01-21-1
Čakovec, 20. siječnja 2021.
PRILOZI:
• Kriteriji za uvrštavanje programa i projekata u Program javnih potreba u kulturi
• Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2021.
• Prijavnica - kultura 2021.
 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content