POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA
ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME
– VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA IMOVINSKO-PRAVNE
POSLOVE ŽUPANIJE

KLASA: 112-02/20-03/11
URBROJ: 2109/1-06-21-09
Čakovec, 18. siječnja 2021.

P O Z I V
ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE ŽUPANIJE U UPRAVNOM ODJELU ZA SKUPŠTINU I PRAVNE POSLOVE

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja poziva na testiranje kandidatkinje koja ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, za radno mjesto višeg stručnog suradnika za imovinsko-pravne poslove Županije, a koji je bio objavljen u Narodnim novinama, broj 130 od 25. studenog 2020. godine te na web stranici Međimurske županije.

Testiranje za predmetno radno mjesto održat će se 25. siječnja 2021. godine, u Maloj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, s početkom u 9,00 sati.
Intervju s kandidatkinjom ukoliko ostvari najmanje 50% bodova iz pisanog dijela testiranja, obavit će se isti dan.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja. Zbog zaštite osobnih podataka, kandidatkinja će osobno biti obaviještena putem e-mail adrese koju je naznačila u svojoj prijavi na javni natječaj.
Kandidati koji nisu pozvani na testiranje, nisu udovoljili formalnim uvjetima iz javnog natječaja i o tome će biti pisanim putem obaviješteni.

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG NATJEČAJA