POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE OGLASA
ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME
– SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA UDRUGE

KLASA: 112-02/20-03/9
URBROJ: 2109/1-14-20-17
Čakovec, 20. studenog 2020.

P O Z I V
ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA RADNO MJESTO SAMOSTALNOG UPRAVNOG REFERENTA ZA UDRUGE U UPRAVNOM ODJELU ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Povjerenstvo za provođenje oglasa poziva na testiranje kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, za radno mjesto samostalnog upravnog referenta za udruge, a koji je bio objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Burze rada 04. studenog 2020. godine te na web stranicama Međimurske županije.

Testiranje za predmetno radno mjesto održat će se 02. prosinca 2020. godine, u Maloj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, s početkom u 9,00 sati.
Intervju s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz pisanog dijela testiranja, obavit će se isti dan.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provodi se s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa. Zbog zaštite osobnih podataka, kandidati će osobno biti obaviješteni putem e-mail adrese koju su naznačili u svojoj prijavi na oglas.

Kandidati koji nisu pozvani na testiranje, nisu udovoljili formalnim uvjetima iz oglasa i o tome će biti pisanim putem obaviješteni.

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE OGLASA