Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Međimurske županije

Datum objave: 6. studenoga 2020.

Na temelju članka 10. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj 41/14) i članka 3. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/14) Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije raspisuje

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Međimurske županije

I.
Pokreće se postupak izbora članova Savjeta mladih Međimurske županije (u nastavku teksta: Savjet mladih).
Savjet mladih je savjetodavno tijelo Međimurske županije, a osniva se u cilju promicanja i zagovaranja prava, potreba i interesa mladih u Međimurskoj županiji.
II.
U Savjet mladih mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području Međimurske županije, koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu mladih imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života.
III.
Savjet mladih ima 11 članova, uključujući predsjednika i zamjenika, te 11 zamjenika članova.
IV.
Kandidate za članove Savjeta mladih i njihove zamjenike temeljem ovog poziva ističu udruge koje su sukladno svom statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih i strukovnih organizacija i neformalne skupine mladih. Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, skupina mora imati najmanje 50 mladih.
Ovlašteni predlagatelji kandidatura dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove Savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata za člana Savjeta mladih.
V.
Ovlašteni predlagatelji iz točke 4. ovog poziva dužni su svoje prijedloge obrazložiti i u pisanom obliku dostaviti ih Odboru za izbor i imenovanja, u slijedećem obaveznom sadržaju:
- naziv i sjedište predlagatelja,
- ime i prezime kandidata te njegovo prebivalište,
- datum rođenja i OIB (broj mobitela i e-mail adresa),
- kratko obrazloženje zbog čega bi kandidat bio pogodan za člana odnosno zamjenika člana Savjeta mladih,
- potpis i ovjera ovlaštenog predlagatelja.
Rok za podnošenje prijedloga je 20 dana od objave javnog poziva.
*Napomena: Međimurska županija će s osobnim podacima postupati sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) i Politici zaštite privatnosti osobnih podataka Međimurske županije (Link: https://medjimurska-zupanija.hr/2018/01/01/zastita-privatnosti-osobnih-podataka/).
VI.
Odbor za izbor i imenovanja nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis formalnih kandidatura.
Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzimati u obzir.
VII.
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavlja se Skupštini Međimurske županije te se objavljuje na web stranicama Međimurske županije.
Skupština Međimurske županije na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.
VIII.
Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na web stranicama Međimurske županije.
Savjet se mora konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora.
IX.
Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine.
Mandat zamjenika člana vezan je uz mandat člana Savjeta mladih. Mandat zamjenika člana prestaje prestankom mandata člana Savjeta mladih.
X.
Prijedlozi se šalju u zatvorenoj omotnici na adresu Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, s naznakom „Javni poziv za kandidaturu u Savjet mladih Međimurske županije“.
KLASA: 021-06/20-03/4
URBROJ: 2109/1-02-20-1
Čakovec, 6. studenoga 2020.
ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Djeca iz Međimurja učit će u Newtonovim sobama u Centru LORI, zahvaljujući sporazumu Međimurske županije i Ludbrega
Stotinu darovitih informatičara i IT stručnjaka u Međimurju  okupila Zimska škola informatike
Danas je rođendan Muzeja Međimurja Čakovec, čuvara kulturno-povijesnog blaga našega kraja
Međimurska županija podržava daljnje aktivnosti Centra za pomoć u kući, osnažujući podršku starijim i nemoćnim sugrađanima
Župan Matija Posavec čestitao europskom viceprvaku i najboljem junioru svijeta Svenu Strahiji
Objavljen poziv za turističke manifestacije i dodijeljeni certifikati za postignuća u održivom turizmu
RJEŠENJE o potrebi postupka prethodne ocjene prihvatljivnosti zahvata za ekološku mrežu - Pošumljavanje Donja Dubrava
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu dara u naravi u obliku poklon bona hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s područja MŽ
JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje programa i projekata udruga u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2024.
Međimurska županija objavila Javni natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2024. godini
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content