Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Matični uredi i UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na novoj adresi

Datum objave: 3. studenoga 2020.

Matični ured Mursko Središće posluje na novoj adresi: Trg bana Josipa Jelačića 10, Mursko Središće.
Radno vrijeme Matičnog ureda: ponedjeljak – petak od 07:30 do 14:00 sati
Kontakt broj: 040/ 543 – 600
e-mail adresa: mu.sredisce@medjimurska-zupanija.hr
U Matičnom uredu Mursko Središće građani mogu obaviti sljedeće:
– temeljni upisi činjenice rođenja u maticu rođenih
– Sklapanja braka i temeljni upisi činjenice sklapanju braka u maticu vjenčanih
– temeljni upisi činjenica smrti u maticu umrlih
– Temeljni upisi činjenica nastalih u inozemstvu
– Izdavanje javnih isprava – izvadaka i potvrda iz državnih matica
– izdavanje domovnica iz knjige državljana
– svi poslovi vezani za vođenje registra životnog partnerstva osoba istog spola
– zaprimanje zahtjeva za promjene osobnog imena te sastavljanje smrtovnice radi pokretanja ostavinske rasprave
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije – Ispostava Mursko Središće također na istoj adresi Trg bana Josipa Jelačića 10, Mursko Središće (nekadašnja zgrada Gradske uprave).
Radno vrijeme ispostave:
Ponedjeljak, utorak i srijeda od 08:00 do 15:00 sati
Četvrtkom se ne primaju stranke
Petak od 08:00 do 13:00 sati
Kontakt broj ispostave: 099/209 2614.
U Ispostavi Mursko Središće moći će se obavljati poslovi u nadležnosti Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije za područje:
– Grada Mursko Središće;
– Općine Selnica;
– Općine Sveti Martin na Muri;
– Općine Štrigova;
– Općine Vratišinec.
Poslovi koji se mogu obavljati obuhvaćaju:
-izdavanje rješenja o izvedenom stanju, dopunskih rješenja o izvedenom stanju, te davanje stručnih mišljenja u svezi uvjeta i mogućnosti legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada;
-izdavanje uvjerenja o statusu nekretnina prema važećim dokumentima prostornog uređenja i dokumentima prostornog uređenja važećim dana 24. srpnja 1991. godine;
-izdavanje uporabnih dozvola za građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine;
-izdavanje uporabnih dozvola za građevine izgrađene na temelju akta za građenje izdanog do 1. listopada 2007. godine.
Tijekom 2021. godine obavljat će se i poslovi koji obuhvaćaju:
-izdavanje građevinskih dozvola, rješenja o izmjenama/dopunama građevinskih dozvola, rješenja o produženju važenja građevinskih dozvola, rješenja o ukidanju i/ili poništenju građevinskih dozvola;
-izdavanje lokacijskih dozvola, rješenja o izmjenama/dopunama lokacijskih dozvola, rješenja o produženju važenja lokacijskih dozvola;
– izdavanje rješenja o utvrđivanju građevnih čestica;
– izdavanje uporabnih dozvola za građevine izgrađene na temelju građevinske dozvole;
– izdavanje obavijesti o zaprimljenim prijavama početka građenja, nastavka građenja i prijavama uklanjanja građevina;
– izdavanje potvrda o usklađenosti parcelacijskih elaborata s lokacijskom dozvolom, građevinskom dozvolom, odnosno drugim aktom na temelju kojeg je izgrađena građevina, rješenjem o utvrđivanju građevne čestice, urbanističkim planom uređenja i ostalim prostornim planovima i izdavanje predmetnih potvrda;
– obavljanje i drugih upravnih i stručnih poslova iz nadležnosti Upravnog odjela.
Ukoliko se stranke, odnosno građani zateknu ili obrate u Sjedište Upravnog odjela u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2, zahtjeve će moći podnijeti i u Sjedištu Upravnog odjela u Čakovcu, na adresi Čakovec, Ruđera Boškovića 2, koji će se nakon zaprimanja, proslijediti u Ispostavu Mursko Središće i o istome obavijestiti.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content