Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

avni poziv za uvid u spis predmeta JOSIP HRELJA

Datum objave: 28. listopada 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/20-05/000059
URBROJ: 2109/1-09-1/03-20-0005
Čakovec, 28.10.2020.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
JOSIP HRELJA, HR-40321 Mala Subotica, IVANA GORANA KOVAČIĆA 25
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za
- izgrađene građevine
na novoformiranoj građevnoj čestici kat.čest.br. 211 k.o. Benkovec koja se formira od kat.čest.br. 211 i dijela kat.čest.br. 214 k.o. Benkovec u Maloj Subotci
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.11.2020 u 11:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 12, R. Boškovića 2, Čakovec, tel. 374-101.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Irena Novak Vabec, ing.geot.
DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča upravnog tijela
2. Mrežna stranica
3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
4. U spis, ovdje

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content