Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Pograničnim projektom do učinkovite socijalne aktivacije marginaliziranih skupina

Datum objave: 12. listopada 2020.

S ciljem rješavanja problema dugotrajno nezaposlenih osoba, primatelja zajamčene minimalne naknade s različitim problemima i složenim životnim okolnostima, pokrenut je projekt „2SoKroG“- socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja, zahvaljujući kojem su osnažene kompetencije i vještine djelatnika javnih institucija koji pomažu ranjivim skupinama u uspješnijem približavanju tržištu rada.
Projekt „2SoKroG“ provodio se od rujna 2018. godine do kraja listopada 2020. godine te je u zgradi Međimurske županije održana završna konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati, iskustva i prakse razvijene u okviru provedenih aktivnosti. Voditeljica projekta Ivana Knez iz Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA istaknula je kako su na prekograničnom području Slovenija-Hrvatska identificirani slični problemi povezani s dugotrajno nezaposlenim osobama te se željelo uspostaviti i ojačati socijalnu politiku i aktivaciju na pograničnom području.
Sandra Polanec Marinović, ravnateljica Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA, naglasila je važnost projekta 2SoKroG zbog njegovog utjecaja na pojedince i širu zajednicu. Istaknula je da se u budućem razdoblju očekuje povećanje financijskih sredstava za područje socijalne politike, stoga postoji velika vjerojatnost da će se nastaviti provedba projekata tematski vezanih uz socijalnu integraciju osoba, smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti. 
Ukupna vrijednost projekta je 4.312.103,77 kuna od čega bespovratna sredstva iznose 3.665.288,20 kuna, udio bespovratnih sredstava za hrvatske partnere iznosi 1.463.700,90 kuna, a sufinanciran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska za programsko razdoblje 2014.-2020. Uz partnere iz Slovenije i Varaždinske županije, s područja Međimurske županije u projekt su bili uključeni Javna ustanova za razvoj Međimurske županije, Centar za socijalnu skrb Čakovec i Pučko otvoreno učilište Čakovec.
Model 2SoKroG odnosi se na socijalnu aktivaciju koja podrazumijeva cjelovit pristup, a ne samo pojedine programe usmjerene na dugotrajno nezaposlene osobe. Rezultatima projekta učinjen je veliki iskorak na području socijalne politike, ostvareni su rezultati na području socijalne aktivacije u javnom sektoru, omogućeno je učinkovitije pružanje socijalne usluge ranjivim ciljnim skupinama kroz integrirane socijalne programe zapošljavanja u suradnji sa socijalnim poduzećima sa svrhom radnog osposobljavanja, osnaživanja ranjivih skupina i pristupa tržištu rada. Ojačani su institucionalni kapaciteti, osnažene kompetencije i vještine djelatnika javnih institucija (centri za socijalnu skrb, zavodi za zapošljavanje), koji pomažu ranjivim skupinama (dugotrajno nezaposlenim i dugotrajnim primateljima socijalne pomoći).
Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Čakovec Alenka Bilić kazala je da djelatnici Centra zahvaljujući projektu povećali svoje kompetencije, razmijenili vrijedna iskustva i znanja koja će im pomoći u radu s korisnicima. U programu socijalne aktivacije u Hrvatskoj sudjelovalo je 25 osoba u radnom osposobljavanju u socijalnoj zadruzi Humana Nova i 25 sudionika u Sloveniji u Centru ponovne uporabe Ormož.
Nakon provedenog osposobljavanja koje se sastojalo od tri modula, Humana Nova je zaposlila jednu osobu koja je sudjelovala u programu socijalne aktivacije 2SoKroG. Samu ideju jačanja socijalne aktivacije pohvalio je upravitelj socijalne zadruge Humana Nova Ivan Božić: „Programi osposobljavanja poput ovog izuzetno su korisni jer možemo stečeno znanje koristiti u radu s ranjivim skupinama u uspješnijem približavanju tržištu rada, motivirati ih za životne promjene i na taj način poboljšati njihovo psihosocijalno zdravlje.“
Budući da se kod ciljnih skupina socijalne aktivacije uglavnom radi o osobama koje imaju složene socijalne prepreke i probleme u zapošljavanju, pozitivni rezultati na tržištu rada realiziraju se kao zapošljavanje, uključivanje u programe aktivne politike zapošljavanja, uključivanje u edukacije ili druge oblike socijalne uključenosti kao što je ekološki i društveno koristan rad. Projektom se izradio Program pravovremenog prepoznavanja rizika od siromaštva i socijalne isključenosti kojim se za sprječavanje siromaštva i socijalne isključenosti predlaže aktivnija socijalna politika, individualni pristup pojedincima, njihovo osposobljavanje na odgovarajućem radnom mjestu i uvođenje mjera dodjeljivanja financijske naknade samo za radno nesposobno stanovništvo.
Međimurska županija kroz niz programa nastoji biti podrška institucijama, a važnost usluga i projekata socijalne skrbi naglasio je župan Međimurske županije Matija Posavec: „Kroz mnoge jedinstvene aktivnosti i modele razvijamo se kao socijalno osviještena županija, osiguravamo asistente u vrtićima i školama, provodimo program dnevnog boravka u domovima za starije i nemoćne, pružamo podršku osobama s invaliditetom kroz brojne programe, uspostavljene su ustanove Sigurna kuća i Centar za pomoć u kući. Dio je to projekata koji su financirani iz proračuna Međimurske županije, za što na godišnjoj razini izdvajamo oko 10 milijuna kuna.“
Rezultati inovativnog modela 2SoKroG ohrabrujući su i pokazuju da se u svakom pojedincu krije potencijal koji se razvija ako ranjiva osoba dobije priliku uz odgovarajuću stručnu podršku, čime se jača položaj dugotrajno nezaposlenih osoba u zajednici kroz program socijalne aktivacije.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content