Odbor za mladež
KLASA: 021-06/20-03/3
URBROJ: 2109/1-02-20-1
Čakovec, 30. 09. 2020.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18-pročišćeni tekst),

s a z i v a m

6. sjednicu Odbora za mladež
za srijedu – 7. listopada 2020. godine u 10,30 sati.

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU

2. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.

Materijali se dostavljaju uz poziv i za 19. sjednicu Skupštine Međimurske županije.
Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštine i pravne poslove, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA
Ivica Baksa v.r.