Temeljem članka 36. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama („Narodne novine“ broj 51/18) Međimurska županija objavljuje propisane liste (evidencije) zaposlenika srednjoškolskih ustanova za školsku godinu 2020./2021.

TABLICA 1 – LISTA ORGANIZACIJSKIH VIŠKOVA ZAPOSLENIKA SŠ NA POSLOVIMA

TABLICA 2 – LISTA ZAPOSLENIKA SŠ NA NEODREĐENO NEPUNO RADNO VRIJEME NA POSLOVIMA

TABLICA 3 – LISTA ZAPOSLENIKA SŠ KOJI ŽELE ZAMJENITI RADNO MJESTO

Svi objavljeni podaci dobiveni su od strane osnovnih škola i objavljuju se kako su pristigli.

PODACI