Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta, SINIŠA LEHKEC i NIKOLINA BUZA LEHKEC

Datum objave: 27. srpnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/20-01/000098
URBROJ: 2109/1-09-2/04-20-0006
Čakovec, 24.07.2020.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
SINIŠA LEHKEC
HR-40305 Nedelišće, SLAKOVEC 69
NIKOLINA BUZA LEHKEC
HR-40305 Nedelišće, SLAKOVEC 69
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje građevine stambene namjene, 3.b skupine - stambena građevina
na građevnoj čestici k.č.br. 4764 k.o. Lopatinec (Okrugli Vrh).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.08.2020 u 9:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, R. Boškovića 2, Čakovec, prizemlje, soba 12.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA GRADNJU
Ružica Spajić, mag.ing.aedif.
DOSTAVITI:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– elektronička oglasna ploča
 ovjereni ispis elektroničke isprave putem oglasne ploče ovog nadležnog tijela
 ispis elektroničke isprave u spis predmeta
NA ZNANJE:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– SINIŠA LEHKEC
HR-40305 Nedelišće, SLAKOVEC 69
– NIKOLINA BUZA LEHKEC
HR-40305 Nedelišće, SLAKOVEC 69

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content