Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Međimurje ponovno bilježi najbolje rezultate u odvajanju otpada – 11 općina i gradova u 20 najboljih u Hrvatskoj

Datum objave: 21. srpnja 2020.

Međimurska županija niz godina bilježi najbolje rezultate u odvajanju otpada što potvrđuje činjenica da je čak 11 međimurskih općina i gradova u samom vrhu u odvajanju otpada prema preliminarnim rezultatima istraživanja o odvojenom sakupljanju otpada u sklopu javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom za 2019. godinu.
Prelog, Belica i Strahoninec najuspješniji u Hrvatskoj
Prva tri mjesta u Hrvatskoj zauzimaju grad Prelog (66,69 %) te općine Belica (66,16 %) i Strahoninec (61,31 %), koji imaju najvišu stopu odvojenog sakupljanja u 2019. godini. Na listi 20 najuspješnijih nalaze se još i općine Goričan (61,09 %), Domašinec (59,84 %), Donja Dubrava (56,88 %), Šenkovec (56,83 %), Sveta Marija (56,61 %), Dekanovec (56,19 %), Donji Kraljevec (54,34 %) i Podturen 52,27 %). Stopu odvajanja otpada višu od 50 % ima još i općina Kotoriba (50, 89%).
Od gradova, općina i komunalnih poduzeća zatraženo je da do 20. srpnja provjere podatke, nakon čega će se u kolovozu objaviti konačni podaci koji će se koristiti za potrebe izračuna poticajne naknade propisane Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom.
Za usporedbu, Hrvatska je do 2020. godine morala ostvariti recikliranje 50 % ukupne količine prikupljenog komunalnog otpada, no Međimurje je taj cilj već ostvarilo i napreduje prema stopi od 70 %, što je cilj koji Hrvatska ima do 2030. godine. 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content