Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

DOPUNSKI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2020.

Datum objave: 7. srpnja 2020.

Temeljem članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 47/90, 27/93 i 38/09) i Kriterija za uvrštavanje programa i projekata u program javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2020. godinu, Međimurska je županija 31.10.2019. godine raspisala Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2020. godinu.
Na osnovi Poziva provedeni su svi zakonom i općim aktima predviđeni postupci i izrađen je Prijedlog programa javnih potreba u kulturi za 2020 godinu, ali tijekom postupka njegova usvajanja u Skupštini Međimurske županije, došlo je do okolnosti koje upućuju na činjenicu da se pretežiti dio tog Programa slijedom objektivnih okolnosti neće moći realizirati. Zbog toga se raspisuje

DOPUNSKI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA
U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU

I.

Na ovaj dopunski poziv svoje programe mogu predlagati samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi kojima Međimurska županija nije osnivač, građani i udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture te jedinice lokalne samouprave s područja Međimurske županije, kao i oni predlagači koji su se javili na prethodni poziv, ukoliko imaju dopune i izmjene već kandidiranih programa ili ih žele zamijeniti novim ili značajnije modificiranim programom.

II.

Prijedlozi se za svaki program podnose na posebnoj prijavnici uz koju se prilaže financijski plan sa specificiranim troškovnikom. Pravne osobe koje sudjeluju u natječaju moraju dostaviti i izvod ili ispis iz odgovarajućeg javnog registra, iz kojeg je vidljiva ovlast za zastupanje i broj poslovnog računa, a fizičke osobe presliku osobne iskaznice. Prijavnica se nalazi na internetskim stranicama Međimurske županije, na adresi www.medjimurska-zupanija.hr.
Prijavitelji iz prethodnog poziva ne moraju dostavljati novu dokumentaciju ukoliko nije došlo do bitnih promjena.

III.

Pri vrednovanju podnesenih prijedloga primjenjivat će se Kriteriji za uvrštavanje programa i projekata u program javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2020., koji se nalaze na internetskim stranicama Međimurske županije, na adresi www.medjimurska-zupanija.hr.

IV.

Prijedlozi se, sa svom potrebnom dokumentacijom, šalju na adresu: Međimurska županija, Upravni odjel za obrazovanje i kulturu, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec.
Razmatrat će se zahtjevi pristigli do 28. kolovoza 2020. godine do 12,00 sati (bez obzira na način dostave).
ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.
KLASA: 612-01/19-02/5
URBROJ: 2109/1-08-20-3
Čakovec, 07.07.2020.
PRILOZI:
• Kriteriji za uvrštavanje programa i projekata u Program javnih potreba u kulturi
• Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2020.
Prijavnica za kulturu 2020

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content