Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ODLUKA o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja

Datum objave: 1. srpnja 2020.

Temeljem članka 28. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ br. 26/15.) i članka 25. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19.), Upravni odjel za civilno društvo, ljudska prava i sport Međimurske županije donosi

O D L U K U
o ispunjavanju formalnih uvjeta natječaja

Članak 1.

Na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje programa/projekata udruga Međimurske županije u području zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2020. godini, KLASA:402-08/20-02/9, URBROJ:2109/1-01-20-2 od 02. ožujka 2020. godine, utvrđuje se da formalne uvjete Natječaja ispunjavaju prijave sljedećih udruga:
1. UDRUGA SLIJEPIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
2. LABORATORIJ INOVATIVNIH IDEJA
3. UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA PODRUŽNICE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
4. UDRUGA UMIROVLJENIKA UNUTARNJIH POSLOVA ČAKOVEC
5. UDRUGA ANTIFAŠISTIČKIH BORACA I ANTIFAŠISTA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ČAKOVEC
6. UDRUGA ZA AUTIZAM „POGLED“
7. STRELJAČKO DRUŠTVO „MIHOVIL“
8. UDRUGA UDOMITELJA DJECE MEĐIMURJA
9. UDRUGA OBOLJELIH OD CELIJAKIJE SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
10. DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
11. ŠAHOVSKI KLUB „SVETA MARIJA I DONJI MIHALJEVEC“
12. ZAJEDNICA UDRUGA I ČLANOVA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA HVIDR-a MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
13. ZAŠTITARSKO –EKOLOŠKA ORGANIZACIJA NOBILIS
14. UDRUGA UMIROVLJENIKA IVANOVEC
15. MEĐIMURSKI SLATKIŠI
16. UDRUGA VETERANA INŽENJERIJSKE BOJNE DOMOVINSKOG RATA –ČAKOVEC
17. UDRUGA ZA PROMICANJE KVALITETE ŽIVOTA „IZVOR“ IVANOVEC
18. UDRUGA HRVATSKI BRANITELJI DOMOVINSKOG RATA LIJEČENIH OD PTSP-a MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
19. MLADI INFORMATIČARI STRAHONINCA
20. SAVEZ UDRUGA UMIROVLJENIKA I STARIJIH OSOBA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
21. ŽUPANIJSKA LIGA PROTIV RAKA ČAKOVEC
22. UDRUGA MAŽORETKINJA NEDELIŠĆA
23. UDRUGA UMIROVLJENIKA PRELOG
24. UDRUGA GLUHIH I NAGLUHIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE – ČAKOVEC
25. SAVEZ UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
26. SPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „SOM“ KOTORIBA
27. UDRUGA OSOBA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
28. UDRUGA ŽENA „BREST“ PODBREST
29. UDRUGA AD ASTRA
30. AUTO KLUB BLACKLISTED
31. UDRUGA ZA SINDROM DOWN MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
32. MEĐIMURSKI INFORMATIČKI KLUB
33. MATICA UMIROVLJENIKA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
34. NARTEOS - UDRUGA ZA PROMICANJE UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA
35. BIOVRT – U SKLADU S PRIRODOM
36. UDRUGA STREMI! / ASSOCIATION STRIVE!
37. UDRUGA ŽENA PRETETINEC
38. ORIJENTACIJSKI KLUB MEĐIMURJE
39. UDRUGA ZA ZAŠTITU MAČAKA „SKLONIŠTE DOBROTE“
40. DRUŠTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
41. HRVATSKO DRUŠTVO ZA OBRAZOVANJE U RANOM DJETINJSTVU- OMEP HRVATSKA
42. DRUŠTVO SOCIJALNIH RADNIKA MEĐIMURJA
43. ČAKOVEČKI PLIVAČKI KLUB
44. GLJIVARSKO DRUŠTVO SMRČAK ČAKOVEC
45. LEO KLUB ZRINSKI ČAKOVEC
46. VITAE UDRUGA ZA SPORTSKU REKREACIJU
47. UDRUGA ZA BOLJITAK ROMA MEĐIMURJA

Članak 2.

Utvrđuje se da su na Natječaj pristigle i prijave sljedećih udruga koje, sukladno točki 2. Natječaja, nisu prihvatljivi prijavitelji:
1. UDRUGA DIJALIZIRANIH I TRANSPLANTIRANIH BUBREŽNIH BOLESNIKA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE – udruga nije ispunila obveze sukladno članku 2., 28., 30. i 37. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija;
2. KLUB LIJEČENIH ALKOHOLIČARA dr. MATO GOLUBIĆ – udruga nije ispunila obveze sukladno članku 2., 28., 30. i 37. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija;
3. ROMSKA UDRUGA MEĐIMURJA – udruga nije ispunila obveze sukladno članku 2., 28., 30. i 37. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija;
4. UDRUGA INVALIDA RADA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE – udruga nije ispunila obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Županije;
5. ZAŠTITARSKO – EKOLOŠKA UDRUGA „BEDEKOVIĆEVA GRABA“ - udruga nije upisana u Registar neprofitnih organizacija.

Članak 3.

Prijave navedene u članku 1. ove Odluke upućuju se na stručno ocjenjivanje, sukladno članku 28. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koje su od interesa za Međimursku županiju.
Prijave navedene u članku 2. isključuju se iz postupka ocjenjivanja.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Međimurske županije (https://medjimurska-zupanija.hr/) i dostavlja se svim udrugama koje su podnijele prijavu na Natječaj.

Članak 5.

Udruge koje nisu zadovoljile propisane uvjete Natječaja, nakon dostave ove Odluke, mogu podnijeti prigovor Povjerenstvu za prigovore. Prigovori se podnose u roku od 8 radnih dana od primitka obavijesti. Konačnu odluku o prigovoru donosi Povjerenstvo za prigovore.
KLASA: 402-08/20-02/9
URBROJ: 2109/1-13-20-12
Čakovec, 30. lipnja 2020. godine
PROČELNICA
Maja Odrčić Mikulić, prof.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content