Prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o humanitarnoj pomoći („Narodne novine“, broj 102/15. i 98/19.), u kojem se pod humanitarnom pomoći podrazumijevaju prikupljena i pružena materijalna i financijska dobra i humanitarne aktivnosti u svrhu zaštite i spašavanja žrtava katastrofa i velikih nesreća te žrtava kriza izazvanih ljudskim djelovanjem, kao i prikupljena i pružena materijalna i financijska dobra i humanitarne aktivnosti u svrhu podmirivanja potreba socijalno osjetljivih skupina. 

Humanitarna pomoć može se prikupljati i pružati u obliku:

  • stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći te
  • organiziranjem humanitarnih akcija.

 

Podnošenje zahtjeva: Zahtjevi za izdavanje rješenja za sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno s prebivalištem na području Međimurske županije podnose se Upravnom odjelu za civilno društvo, ljudska prava i sport, Odsjeku za civilno društvo i sport na za to predviđenim obrascima. Popunjeni obrasci uz popratnu dokumentaciju predaju se poštom ili u pisarnici Županije. Također, potrebno je Zahtjev za izdavanjem rješenja predati i putem aplikacije „Humanitarna pomoć“.  Ako do sada niste koristili aplikaciju Humanitarna pomoć kao Organizator humanitarne akcije ili Stalni prikupljač potrebno se prvo registrirati. Aplikaciji se pristupa putem web preglednika na adresi:

 https://humanitarna-pomoc.mdomsp.hr.

 

Korisničke upute

Obrasci