Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta GRAD PRELOG - odvodnja dijela prometnice u Draškovcu

Datum objave: 15. lipnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Prelog
KLASA: UP/I-361-03/20-01/000019
URBROJ: 2109/1-09/4-20-0007
Prelog, 15.06.2020.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD PRELOG
HR-40323 Prelog, Glavna 35
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje građevine infrastrukturne namjene, 2.b skupine - oborinska odvodnja dijela prometnice u Draškovcu
na katastarskoj(im) čestici(ama) k.č.br. 104, 114/1 k.o. Draškovec (Draškovec, Dravska ulica, ŽC 2039).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30. 6. 2020. od 10:00 do 12:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Prelog, Glavna 35, drugi kat, tel. 040/646-510.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
SAVJETNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Valentina Horvat Pavčec, dipl.ing.arh.
DOSTAVITI:
- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
- elektronička oglasna ploča
- ovjereni ispis elektroničke isprave putem oglasne ploče ovog nadležnog tijela
- ispis elektroničke isprave u spis predmeta
NA ZNANJE:
- elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
- GRAD PRELOG
HR-40323 Prelog, Glavna 35
- NORD – ING d.o.o. - opunomoćenik
HR-40000 Čakovec, Putjane 15
 
 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content