Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta Hrvatske ceste d.o.o. - obilaznica Šenkovca, 3. ETAPA, 1

Datum objave: 2. lipnja 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000257
URBROJ: 2109/1-09-1/01-20-0008
Čakovec, 01.06.2020.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Hrvatske ceste d.o.o.
HR-10000 Zagreb, Vončinina 3
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 1. skupine - obilaznica Šenkovca, 3. ETAPA, 1. faza: izvođenje radova na trasi od km 0+000 do km 1+900
na katastarskim česticama u k.o. Pribislavec (Pribislavec) i k.o. Mihovljan (Mihovljan), na području Općine Pribislavec i Grada Čakovca u Međimurskoj županiji.
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.07.2020. godine od 08:30 do 10:30 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša prizemlje lijevo soba broj 5.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
POMOĆNICA PROČELNIKA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
DOSTAVITI:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– elektronička oglasna ploča
 ovjereni ispis elektroničke isprave putem oglasne ploče ovog nadležnog tijela
 na trasi predmetnog zahvata
 ispis elektroničke isprave u spis predmeta
NA ZNANJE:
 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
– Hrvatske ceste d.o.o.
HR-10000 Zagreb, Vončinina 3
– IPZ d.d. - opunomoćenik
HR-10000 Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 21

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content