Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta INES MAJCEN i DARIJAN MAJCEN

Datum objave: 25. veljače 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000348
URBROJ: 2109/1-09-2/04-20-0009
Čakovec, 25.02.2020.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
INES MAJCEN
HR-40000 Čakovec, Pribislavec, BANA JOSIPA JELAČIĆA 63
DARIJAN MAJCEN
HR-40000 Čakovec, Pribislavec, ULICA BANA JOSIPA JELAČIĆA 63
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje građevine stambene namjene, 3.b skupine - stambena građevina
na građevnoj čestici k.č.br. 2286/25 k.o. Pribislavec (Pribislavec).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.03.2020 u 9:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, R. Boškovića 2, Čakovec; prizemlje, soba 12.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA GRADNJU
Ružica Spajić, mag.ing.aedif.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content