Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta - MAJA OVČAR JAMBROŠIĆ i DEJAN JAMBROŠIĆ

Datum objave: 7. veljače 2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000338
URBROJ: 2109/1-09-2/04-20-0009
Čakovec, 05.02.2020.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
MAJA OVČAR JAMBROŠIĆ
HR-40318 DEKANOVEC, Domašinec, MARTINA PUŠTEKA 2
DEJAN JAMBROŠIĆ
HR-40318 DEKANOVEC, Domašinec, MARTINA PUŠTEKA 2
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje građevine stambene namjene, 3.b skupine- stambena građevina
– građenje građevine stambene namjene (pomoćna), 3.b skupine- pomoćna građevina (spremište i garaža)
na građevnoj čestici k.č.br. 7531/23 k.o. Domašinec (Domašinec, Glavna ulica).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.02.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, R. Boškovića 2, Čakovec, prizemlje, soba 12, telefon 040/374-101.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA GRADNJU
Ružica Spajić, mag.ing.aedif.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content