Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta HGH d.o.o. - hala za proizvodnju kapa za madrace i skladište

Datum objave: 21. studenoga 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Prelog
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000083
URBROJ: 2109/1-09/4-19-0010
Prelog, 21.11.2019.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
HGH d.o.o., HR-40323 Prelog, Sajmišna 1
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- rekonstrukciju građevine (dogradnja) proizvodne namjene, 2. skupine - proizvodna hala za proizvodnju kapa za madrace i skladište
na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 1820 k.o. Prelog (Prelog, Industrijska zona 12).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 3. 12. 2019. od 10:00 do 12.00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Ispostava Prelog, Prelog, Glavna 35, 2. kat, tel. 040/646-510.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE
Valentina Horvat Pavčec, dipl.ing.arh.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content