Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta IVAN OVČAR

Datum objave: 2. listopada 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/19-05/000047
URBROJ: 2109/1-09-1/03-19-0003
Čakovec, 02.10.2019.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
IVAN OVČAR, HR-40318 DEKANOVEC, DOMAŠINEC, VRTNA 2
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za
- Građevinu stambene namjene 3.b skupine
na novoformiranoj građevnoj čestici kat.čest.br. 8990 k.o. Domašinec koja se formira od kat.čest.br. 8990, 8991, 9641/63 i 9641/64 k.o. Domašinec u Domašincu, Vrtna 2
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.10.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 12, R. Boškovića 2, Čakovec, tel. 374-101.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE
Irena Novak Vabec, ing.geot.
DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča upravnog tijela
2. Mrežna stranica
3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
4. U spis, ovdje

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content