Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Otvoren Javni poziv za sufinanciranje korištenja OIE za proizvodnju električne energije u kućanstvima

Datum objave: 18. rujna 2019.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 18. rujna 2019. godine objavio Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju.
Raspoloživa sredstva po pozivu su 20 milijuna kuna, a ovisno o lokaciji kuće građani će za sustave moći dobiti 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava, do 75.000 kuna s PDV-om. Osim postavljanja sustava, sufinancirat će se i trošak provođenja stručnog nadzora nad radovima, za koje račun ne smije biti stariji od datuma objave Javnog poziva.
Na ovaj Javni poziv se može prijaviti vlasnik ili suvlasnik postojeće obiteljske kuće, s prebivalištem na adresi kuće, koja je:
–azakonita (legalna):

  • izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena (ukoliko se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan, tj. mora imati klauzulu izvršnosti ili pravomoćnosti),
  • koja nije dograđivana ili mijenjana u odnosu na dokaz zakonitosti,

–agrađevinske bruto površine do 600 m2 ili s najviše 3 stambene jedinice i s više od 50% površine namijenjeno stanovanju.
Opravdani troškovi ulaganja su troškovi nastali nakon 18. rujna 2019. godinešto se dokazuje datumima izdavanja računa i to za:
–astručni nadzor radova te
–anabavu i ugradnju jedne nove fotonaponske elektrane (FNE): fotonaponski pretvarači (moduli) stupnja korisnog djelovanja najmanje 15%, njihovi nosači, pretvarači (inverteri), akumulatori električne energije, oprema fotonaponskog kruga (regulatori punjenja, priključni ormarići, zaštitne sklopke, kabeli, pribor za postavljanje, oprema za prikupljanje i prikazivanje podataka, i dr.) i ostala oprema za pravilan rad sustava te pripadajući građevinski radovi nužni za ugradnju prethodno navedene opreme (prodori, betoniranje postolja, …
Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike dostupan je OVDJE.
U Javnom pozivu, koji je dostupan na službenoj stranici  Fonda i u dokumentima ovoga članka, propisani su uvjeti poziva i obvezna dokumentacija koju zahtjev za sufinanciranje mora sadržavati.
Zahtjev za sufinanciranje i sva obvezna dokumentacija dostavlja se u zasebnoj, zatvorenoj omotnici, s imenom i prezimenom te adresom podnositelja zahtjeva i uz naznaku: „FNE U OBITELJSKOJ KUĆI 2019.“.
Dostavlja se na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb:
– preporučenom poštom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici) ili
– osobno putem pisarnice.
Zaprimanje zahtjeva za sufinanciranje, kao i slanje poštom započinje dana 18. rujna 2019. godine od 09:00 sati, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2019. godine, odnosno dostavom posljednjeg zahtjeva kojim su iskorištena predviđena sredstva.
Preuzeto s web stranice Fonda zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content