Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta MARIO LUKMAN

Datum objave: 9. rujna 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000195
URBROJ: 2109/1-09-2/00-19-0008
Čakovec, 06.09.2019.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta MARIO LUKMAN, HR-40312 ŠTRIGOVA, ŠTRIGOVA 98
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine stambene namjene, 2. skupine - stambena građevina
- promjenu namjene i uporabu građevine kuće za odmor u spremište na postojećoj građevnoj čestici 3040 k.o. Štrigova (Banfi 48A).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.09.2019 u 00:00 sati, na lokaciji – Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec, soba broj 7, tel: 040/374 013.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se
stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA PROSTORNO
UREĐENJE
Željka Fažon, mag.ing.aedif.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content