Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA STRAHONINEC

Datum objave: 27. kolovoza 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000256
URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0007
Čakovec, 27.08.2019.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA STRAHONINEC, HR-40000 Čakovec, Strahoninec, Dravska 1
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine infrastrukturne namjene, 2. skupine - građenje pješačkih staza u Kolodvorskoj ulici, Ulici Pavleka Miškine, Ivana Hižmana, J.H. Zdelara, Žrtava fašizma, Kalničkoj ulici, Dravskoj ulici i ulici između Čakovečke i Poljske ulice u Strahonincu
na katastarskim česticama k.č.br. 304/28, 303/41, 781, 303/113, 732/3, 734/15, 316/97, 643/4, 118, 1988, 74/5, 74/10, 74/4, 74/6, 786/2, 787/11, 787/10 k.o. Strahoninec (Strahoninec, Kolodvorska ulica, Ulica Pavleka Miškine, Ulica Ivana Hižmana, Ulica J.H. Zdelara, Ulica Žrtava fašizma, Kalnička ulica, Dravska ulica, ulica između Čakovečke ulice i Poljske ulice).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.09.2019. godine od 09:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.
DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča Upravnog tijela
2. Mrežna stranica
3. Na trasi predmetnog zahvata
4. U spis, ovdje

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content