Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta NATAŠA PUNČIKAR

Datum objave: 29. srpnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Prelog
KLASA: UP/I-350-05/19-05/000010
URBROJ: 2109/1-09/4-19-0006
Prelog, 29.07.2019.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
NATAŠA PUNČIKAR, HR-40328 DONJA DUBRAVA, MIHOVILA PAVLEKA MIŠKINE 34/B
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za postojeću građevinu stambene namjene - stambena zgrada,
na katastarskoj(im) čestici(ama) k.č.br. 1222, 1203, 1367, 1368, 1369, 1370 (nova čestica k.č.br. 1222) k.o. Donja Dubrava (u Donjoj Dubravi, Mihovila Pavleka Miškine 34/B).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.08.2019. u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Ispostava Prelog, Glavna 35, Prelog, drugi kat (tel. 040 347062).
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
 
 

VODITELJICA ISPOSTAVE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Lidija Bubanić, dipl.ing.arh.                       

 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content