Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - rekonstrukcija vodovodne mreže na području aglomeracije Podturen

Datum objave: 19. srpnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/19-01/000008
URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0007
Čakovec, 18.07.2019.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
- rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava - rekonstrukcija vodovodne mreže na području aglomeracije Podturen
na katastarskim česticama u k.o. Belica, k.o. Benkovec, k.o. Domašinec, k.o. Držimurec, k.o. Ferketinec, k.o. Gornji Kraljevec, k.o. Jurčevec, k.o. Mala Subotica, k.o. Novo Selo Rok, k.o. Palovec, k.o. Podturen, k.o. Pribislavec, k.o. Sivica, k.o. Strelec i k.o. Turčišće (lokacija - naselja Općine Belica (Belica, Gardinovec), Općine Mala Subotica (Mala Subotica, Palovec, Držimurec, Strelec, Piškorovec), Općine Domašinec (Domašinec, Turčišće), Općine Dekanovec (Dekanovec), Općine Podturen (Podturen, Novakovec, Lončarevo, Ferketinec, Miklavec, Celine, Sivica), Općine Vratišinec (zaseok Rimis) i Grada Mursko Središće (Križovec).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.07.2019. godine od 09:00 do 11:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content