Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta DAMIR TOT i ANITA TOT

Datum objave: 19. srpnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000140
URBROJ: 2109/1-09-1/03-19-0008
Čakovec, 19.07.2019.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
DAMIR TOT, HR-40318 DOMAŠINEC, GLAVNA 127
ANITA TOT, HR-40318 DOMAŠINEC, GLAVNA 127
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvola za
- stambenu građevinu 2. skupine - rekonstrukciju
na postojećoj građevnoj čestici kat.čest.br. 8810 k.o. Domašinec (Domašinec, Glavna 129).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.07.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 12, R. Boškovića 2, Čakovec, tel. 374-101.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE
Irena Novak Vabec, ing.geot.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content