Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta HT d.d. - građenje TK infrastrukture za poslovnu zonu Brezje u Murskom Središću

Datum objave: 5. srpnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/18-01/000195
URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0008
Čakovec, 05.07.2019.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
HT d.d., HR-10000 Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine infrastrukturne namjene telekomunikacijskog sustava, 2. skupine - građenje TK infrastrukture za poslovnu zonu Brezje u Murskom Središću
na katastarskim česticama k.č.br. 692/3, 696/1, 7108, 1884/1, 1884/2, 1884/7, 7069/2, 7092/1, 7105/1 i 7105/4 k.o. Mursko Središće (Mursko Središće, Ul. Brezje, Ul. Marka Kovača, Ul. Slatine - gospodarska zona Brezje).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 15.07.2019. godine od 09:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content