KLASA: 112-02/19-03/4
URBROJ:2109/1-03-19-07
Čakovec, 3. srpnja 2019.

P O Z I V
ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME U UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA JAVNU NABAVU

Povjerenstvo za provođenje natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za javnu nabavu, poziva na testiranje kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za poslove župana, a koji je bio objavljen u Narodnim novinama broj 60/19 od 19. lipnja 2019. godine i na web stranicama Međimurske županije.

Testiranje za predmetno radno mjesto održat će se 11. srpnja 2019. godine (četvrtak), s početkom u 9,00 sati u Maloj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2.

Intervju s kandidatima, ukoliko ostvare najmanje 50% bodova iz pisanog dijela testiranja, obavit će se isti dan.

Zbog zaštite osobnih podataka, kandidati će osobno biti obaviješteni putem elektroničke pošte koju su naznačili u svojim prijavama na oglas.

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE NATJEČAJA