Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta PETRA MALOVIĆ

Datum objave: 2. srpnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Prelog
KLASA: UP/I-361-03/18-01/000100
URBROJ: 2109/1-09/4-19-0008
Prelog, 02.07.2019.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
PETRA MALOVIĆ, HR-40324 GORIČAN, DRAVSKA 1
IVAN MALOVIĆ, HR-40324 GORIČAN, MIROGOJSKA 26
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine stambene namjene, 2. skupine - stambena zgrada
na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 5171 (koja se formira od k.č.br. 5169, 5170, 5171, 5168/3) k.o. Goričan (u Goričanu, Dravska 1).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12. 7. 2019 od 10:00 do 12:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Ispostava Prelog, Prelog, Glavna 35, 2. kat, tel. 040/646-510.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE
Valentina Horvat Pavčec, dipl.ing.arh.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content