Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta MARIO ŽGANEC

Datum objave: 14. lipnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000165
URBROJ: 2109/1-09-2/07-19-0005
Čakovec, 14.06.2019.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
MARIO ŽGANEC, HR-40315 VRATIŠINEC, PREČNA 1
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole, za:
- građenje poslovne građevine – klesarske radione, 2. skupine,
na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 2291/1 k.o. Gornji Kraljevec (Gornji Kraljevec, Marof 3).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.06.2019. godine od 10,00 do 12,00 sati, na lokaciji u Čakovcu, R. Boškovića 2, soba broj 9 – prizemno. tel: 040 374-265.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
STRUČNI SURADNIK ZA GRADNJU
Ana Belčić, ing.građ.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content