Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta JOSIP JAMBROŠIĆ

Datum objave: 11. lipnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000209
URBROJ: 2109/1-09-1/03-19-0008
Čakovec, 11.06.2019.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
JOSIP JAMBROŠIĆ, HR-40317 PODTUREN, MURSKA 21
MONIKA JAMBROŠIĆ, HR-40317 PODTUREN, CELINE, LOVAČKA 26
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja gređevinske dozvole za
- gradnju stambene građevine – 2. skupine
na novoformiranoj građevnoj čestici kat.čest.br. 807 (koja se formira od kat.čest.br. 806 i 807) k.o. Sivica u Celinama, Lovačka ulica 24.
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.06.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 12, R. Boškovića 2, Čakovec, tel. 374-101.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE
Irena Novak Vabec, ing.geot.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content