Odbor za izbor i imenovanja

KLASA: 021-05/19-05/3
URBROJ: 2109/1-02-19-01
Čakovec, 4. lipnja 2019.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst)

s a z i v a m

10. sjednicu Odbora za izbor i imenovanja
za 13. lipnja 2019. godine (četvrtak) u 8:00 sati

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANICE ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA
2. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA
3. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA
4. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA MEĐUŽUPANIJSKU SURADNJU
5. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ANTIKORUPCIJSKOG POVJERENSTVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
6. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-116.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA
Odbora za izbor i imenovanja

Bernarda Topolko, univ.spec.oec.,v.r.