KLASA: 112-02/19-03/1
URBROJ:2109/1-12-19-09
Čakovec, 28. svibnja 2019.

P O Z I V
ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME U UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB MEĐIMURSKE ŽUPANIJE – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA MEĐUNARODNE PROJEKTE

Povjerenstvo za provođenje natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za međunarodne projekte, poziva na testiranje kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, a koji je bio objavljen u Narodnim novinama broj 50/19 od 17. svibnja 2019. godine i na web stranicama Međimurske županije.

Testiranje za predmetno radno mjesto održat će se 5. lipnja 2019. godine (srijeda), s početkom u 9,00 sati u Maloj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2.

Intervju s kandidatima, ukoliko ostvare najmanje 50% bodova iz pisanog dijela testiranja, obavit će se isti dan.

Zbog zaštite osobnih podataka, kandidati će osobno biti obaviješteni putem elektroničke pošte koju su naznačili u svojim prijavama na natječaj.

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE NATJEČAJA