Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građenje građevine stambene namjene 2. skupine

Datum objave: 24. svibnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000097
URBROJ: 2109/1-09-1/03-19-0009
Čakovec, 24.05.2019.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
SILVIJA ŠKVORC, HR-40000 ČAKOVEC,
STRAHONINEC, MARKA KOVAČA 21
DARIO ŠKVORC, HR-40000 ČAKOVEC,
STRAHONINEC, MARKA KOVAČA 21
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine stambene namjene 2. skupine
na postojećoj građevnoj čestici kat.čest.br. 286/3 k.o. Strahoninec u Strahonincu, Marka Kovača 34.
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.06.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, soba 12, R. Boškovića 2, Čakovec, tel. 374-101.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE
Irena Novak Vabec, ing.geot.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content