Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta BORIS KALŠAN

Datum objave: 16. svibnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Prelog
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000071
URBROJ: 2109/1-09/4-19-0005
Prelog, 16.05.2019.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
BORIS KALŠAN, SI-1000 LJUBLJANA,
MALČI BELIČEVA 0137
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine poljoprivredne namjene, 2. skupine - spremište poljoprivrednih strojeva,
na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 3748/3 k.o. Prelog (u Prelogu, Stjepana Mlinarića 32).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.05.2019 od 09:00 do 11:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Ispostava Prelog, Glavna 35, Prelog, drugi kat (tel. 040 646 510).
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠA REFERENTICA ZA PROSTORNO UREĐENJE
Matea Zvonarek, bacc.ing.aedif.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content