Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa/projekata udruga Međimurske županije iz područja poljoprivrede, šumarstva i lovstva 2019. godini

Datum objave: 13. svibnja 2019.

Na temelju čl. 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne Novine“ br. 26/15.), članka 26. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19.) i članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 26/10., 4/13., 6/13., 8/13., 6/14., 2/18. i 10/18. - pročišćeni tekst), Župan Međimurske županije, na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje, donosi

O D L U K U
o dodjeli financijskih sredstava
za financiranje programa/projekata udruga Međimurske županije iz područja poljoprivrede, šumarstva i lovstva 2019. godini

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore za financiranje programa/projekata udruga koje su ispunile formalne uvjete Javnog natječaja za financiranje programa/projekata udruga Međimurske županije iz područja poljoprivrede, šumarstva i lovstva 2019. godini KLASA: 402-08/19-02/10, URBROJ: 2109/1-01-19-1 od 08.02.2019.godine, a na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje od 15. travnja 2019.godine.

Članak 2.

U 2019. godini će se iz Proračuna Međimurske županije financirati provedba programa/projekata udruga Međimurske županije iz područja poljoprivrede, šumarstva i lovstva, i to kako slijedi:

RBr. NAZIV UDRUGE NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA IZNOS ODOBRENIH SREDSTAVA
1. Udruga pčelara Međimurske županije "Agacija", Čakovec Razvoj i promocija pčelarstva u Međimurskoj županiji 20.000,00
2. Udruga uzgajivača svinja Međimurja, Čakovec Okusi z mojega grunta 20.000,00
3. "Regionalna udruga kozara i ovčara" Kotoriba 21. Savjetovanje uzgajivača ovaca i koza u RH i 20. Izložba hrvatskih ovčjih i kozjih sireva 19.000,00
4. Udruga pčelara "Nektar", Prelog Nabava pčelarskih vaga i opreme potrebne za edukaciju pčelara 14.500,00
5. Udruga šumoposjednika Međimurja "Jegnjed" Čakovec Preliminarno istraživanje podzemnih gljiva s naglaskom na tartufe na području Međimurske županije 12.000,00
6. Udruga za organizaciju natjecanja orača Međimurske županije, Čakovec 17. Državno natjecanje u oranju 10.000,00
7. LD "Fazan" Dekanovec Unapređenje i razvoj lovstva 36.145,00
8. LD "Jarebica" Kotoriba Izgradnja lovačkog doma 31.580,00
9. LD "Jastreb" Domašinec Unapređenje i razvoj lovstva 28.620,00
10. LD "Prepelica" Mala Subotica Unapređenje i razvoj lovstva 26.540,00
11. LD "Trčka" Čakovec Unapređenje i razvoj lovstva 23.400,00
12. LD "Fazan" Hodošan Unapređenje i razvoj lovstva 23.330,00
13. LD "Prepelica" Prelog Unapređenje i razvoj lovstva 23.245,00
14. LD "Trčka" Sveti Martin na Muri Unapređenje i razvoj lovstva 23.020,00
15. LD "Zec" Čakovec Unapređenje i razvoj lovstva 22.580,00
16. LD "Zec" Vratišinec Unapređenje i razvoj lovstva 21.500,00
17. LD "Patka" Donji Vidovec Unapređenje i razvoj lovstva 18.900,00
18. LD "Srnjak" Donji Kraljevec Unapređenje i razvoj lovstva 18.330,00
19. LD "Srnjak" Macinec Unapređenje i razvoj lovstva 18.150,00
20. LD "Fazan" Štrigova Unapređenje i razvoj lovstva 16.360,00
21. LD "Fazan" Draškovec Unapređenje i razvoj lovstva 16.290,00
22. LD "Šljuka" Gornji Mihaljevec Unapređenje i razvoj lovstva 15.050,00
23. LD "Fazan" Nedelišće Unapređenje i razvoj lovstva 14.930,00
24. LD "Zec" Mursko Središće Unapređenje i razvoj lovstva 14.430,00
25. LD "Srndač" Selnica Unapređenje i razvoj lovstva 7.600,00
26. Udruga Međimurski konjari, Čakovec Promocija konjogojstva i zaštita konja 11.000,00
    UKUPNO 506.500,00

Članak 3.

Sve poslove vezane za provođenje ove Odluke obavlja Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Međimurske županije.

Članak 4.

Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor Povjerenstvu za prigovore u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana dostave obavijesti o rezultatima natječaja, sukladno člancima 30.-32. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19.).

Članak 5.

Ova odluka objavit će se na službenoj web stranici Međimurske županije.
ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.
KLASA: 402-08/19-02/32
URBROJ: 2109/1-01-19-1
Čakovec, 10.05.2019.
ODLUKA o dodjeli financijskih sredstavaza financiranje programa/projekata udruga Međimurske županije iz područja poljoprivrede, šumarstva i lovstva 2019. godini (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content