KLASA: 112-02/19-03/2
URBROJ:2109/1-08-19-19
Čakovec, 6. svibnja 2019.

P O Z I V
ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME U UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT

Povjerenstvo za provođenje oglasa za prijam u službu višeg stručnog suradnika za srednje i visoko školstvo poziva na testiranje kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport, a koji je bio objavljen na stranicama HZZ – Burze rada, 25. travnja 2019. godine i na web stranicama Međimurske županije.

Testiranje za predmetno radno mjesto održat će se 16. svibnja 2019. godine (četvrtak), s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2.

Intervju s kandidatima, ukoliko ostvare najmanje 50% bodova iz pisanog dijela testiranja, obavit će se isti dan.

Zbog zaštite osobnih podataka, kandidati će osobno biti obaviješteni putem elektroničke pošte koju su naznačili u svojim prijavama na oglas.

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE OGLASA