Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta Međimurska uprava za ceste - građenje kružnog raskrižja na županijskim cestama ŽC2003 i ŽC2245 u Svetom Martinu na Muri

Datum objave: 18. travnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000060
URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0007
Čakovec, 18.04.2019.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Međimurska uprava za ceste, HR-40000 Čakovec, Mihovljanska 70
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine - građenje kružnog raskrižja na županijskim cestama ŽC2003 i ŽC2245 u Svetom Martinu na Muri
na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 2778/13 k.o. Sveti Martin na Muri (lokacija - centar Svetog Martina na Muri).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.05.2019. godine od 11:00 do 12:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content