Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA ŠENKOVEC - izgradnja pješačkih staza i autobusnog stajališta u naselju Knezovec

Datum objave: 5. travnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/18-01/000230
URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0010
Čakovec, 05.04.2019.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA ŠENKOVEC, HR-40000 Čakovec, Šenkovec, Josipa Bedekovića 11
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava, 2. skupine - izgradnja pješačkih staza i autobusnog stajališta u naselju Knezovec uz ŽC 2016 i LC 20018
na katastarskoim česticama dio k.č.br. 7641/1, 7641/4, 7648 k.o. Zasadbreg (lokacija - naselje Knezovec uz ŽC2016 i LC2018).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 12.04.2019. godine od 09:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content